Sokan és sokféleképpen gondolunk és keresünk megoldást a kábítószer-probléma megoldására. Abban viszont mindannyian egyetértünk, hogy a legideálisabb az lenne, ha senki nem használna kábítószert, senki nem használna/fogyasztana az egészségére ártalmas szereket. A szerek hatása alatt nem veszélyeztetné a saját és a többi ember biztonságát (például azzal, hogy kábítószertől, vagy pszichoaktív szertől, vagy alkoholtól befolyásolt állapotban vezet, vagy éppen megtámadja a hozzátartozóit, vagy a környezetében lévő embereket), a szerfüggőség miatt nem mennének tönkre a családi, baráti kapcsolatai, és mindenki ép testben, ép lélekkel, boldogságra képesen tudná élni az életét.

Ahhoz, hogy ez így történjen jó döntéseket kell tudnunk hozni és belső meggyőződésből visszautasítani a kábítószerek használatát! De hogyan lehet jó döntéseket hozni? Hogyan lehet a jó döntések meghozatalára megtanítani a gyermekeinket? Mikor kezdődjön a drogprevenció a gyermekeink életében?

A drogprevenciót nem mi kezdjük, az kezdődik magától már a fogantatás pillanatában és folytatódik a gyermek születésétől

 • nem utolsó sorban a felnőttek, szülők példamutatásával,
 • szeretetteljes, meleg családi légkör biztosításával,
 • őszinteséggel, bizalommal,
 • odafigyeléssel, törődéssel,
 • neveléssel,
 • a pozitív értékek közvetítésével,
 • hiteles információk birtokában.

A gyermekeink a megfelelő időben adott szituációban feltehetően jó döntést fognak hozni, ha

 • rendelkeznek kellő önbecsüléssel,
 • rendelkeznek helyes önismerettel,
 • meg tudják élni az örömöket és fel tudják dolgozni a kudarcokat,
 • ismerik a feszültség levezetés helyes módjait,
 • rendelkeznek problémamegoldó készséggel,
 • képviselik a pozitív értékeket,
 • fel tudják ismerni a veszélyhelyzeteket, hiteles információkkal rendelkeznek,
 • helyes döntéshozási készséggel rendelkeznek,

akkor adott helyzetben megfelelő tudás birtokában lesz bátorságuk visszautasítani a kábítószert a kortársi nyomás, „baráti” befolyásolás, a divat, a szórakozási szokások ellenére is.

A bűnüldözés mellett a prevenciónak kell egyre  nagyobb jelentőséget tulajdonítanunk egyénileg és társadalmilag egyaránt. Az kétségtelen, hogy ez a nehezebbik út, folyamatosan dolgozni kell rajta, viszont a prevenció kecsegtet az igazi és a legnagyobb eredménnyel.

A képeket a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Szertelen Biztonság elnevezésű programja keretében készítették 18. éven aluli fiatalok.