Hatvan belterületi útjai folyamatosan megújulnak, az elmúlt években több mint félmilliárd forintot költött arra az önkormányzat, hogy a hatvaniak biztonságosan, minőségi utakon tudjanak közlekedni. Ugyanakkor a város több nagyobb forgalmú útja nem önkormányzati, hanem állami tulajdonú. Így a 3-as számú főút, a Hatvan-Selyp összekötő, a boldogi és az atkári bekötőút is a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósága alá tartozik. Hatvan több alkalommal – írásban és szóban is – kérte, hogy az érintett utakon található hibákat javítsák ki.

A 2401. számú Hatvan-Selyp összekötő út, Hatvan, Balassi Bálint úti szakaszán az útburkolatnak az állapota évről-évre romlik. A folyamatos úthibák/kátyúk keletkezése, a nem megfelelően szintbehelyezett víznyelő rácsok miatt balesetveszélyes is a közlekedés. Tekintettel arra, hogy a Balassi Bálint úton nagy forgalom zajlik le, ezért kérték, hogy a teljes útburkolatot újítsák fel.

A 3. számú elsőrendű főút, Hatvan, Bezerédi utca – Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszán található nem megfelelően szintbehelyezett aknafedlapok helyreállításának szükségességét 2018. évben többször jelezték. Tavaly ősszel megtörténtek a helyreállítási munkálatok, azonban a kivitelezési munkát nem sikerült megfelelő minőségben elvégeztetnie a társaságnak, ugyanis több akna esetében a szintbehelyezés meg sem történt (ferdén áll ki az aszfaltos útburkolatból a fedlap). A szintbehelyezett aknák pedig újra elkezdtek megsüllyedni, körülöttük az útburkolat pedig kikátyúsodott. Az ismételt javítás szükségességét szintén többször kérte a város.

A 3-as úton, a belvárosi templom mellett lévő útszakaszon felgyűrődött útburkolat és a mellette keletkezett kátyú miatt rendkívül balesetveszélyes.

A 31121. számú boldogi bekötőút csapadékvíz-elvezetése a mai napig nem megfelelő, így annak hiánya miatt az útburkolat állapotában jelentős hibák keletkeznek évről évre.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósága arról tájékoztatott: a Balassi úton, a korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is kátyúzási munkálatok elvégzését, valamint a víznyelő rácsok szintbehelyezését tudják beütemezni. A boldogi bekötőúton az előző évekhez hasonlóan szintén kátyúzási munkálatokat végeznek el, valamint a 3+000 – 4+300 km szelvények között hazai forrásból, a Magyar Falu Program keretén belül valósulhat meg felújítás. Várhatóan az idei évben. Mindkét út esetében a végleges megoldást az útburkolat teljes felújítása jelentené.

A Kossuth téren található felgyűrődött aszfaltburkolat javítási munkáit az illetékes gyöngyösi mérnökség előreláthatólag június 30-ig végzi el.

A Rákóczi úton a Bezerédi utca és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszán a nem megfelelően szintbehelyezett aknafedlapok javítása a korábban felújítást végző kivitelező feladata garanciális munkák keretén belül. A rendkívüli garanciális bejárás összehívása folyamatban van – részletezte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósága.

Fotó: Vincze Szabó Béla