Az iskola egyik fő célkitűzése a pedagógiai programjukban is szereplő egészségfejlesztés, melynek alapelvei közé tartozik például, hogy segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában. Fejlessze az életvezetési képességeket és a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért.  Készítse fel a tanulókat a stresszhatások feldolgozására, segítse elő a környezeti- és egészségtudatosság erősödését. És mindez terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. Ennek keretében az iskola feladata – a diákokra nézve – az egészséges és harmonikus életvitel kialakítása: önmaguk és mások tisztelete, felelősség önmaguk és mások iránt, egészséges párkapcsolat, valamint a káros szenvedélyek elutasítása. – Fontos számunkra a lelki egészség és testi egészség kapcsolatának felismertetése: a társadalom erkölcsi normáinak tisztelete, a krízisek és kezelési stratégiák felismerése, a személyes biztonság értékének tudatosítása – mondta Veresné Kalcsó Krisztina intézményvezető-helyettes. Ahhoz, hogy gimnázium eleget tudjon tenni ezeknek a céloknak és feladatoknak, évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a prevenciós tevékenységekre.

A programok közül az egyik legrégebbi hagyománnyal rendelkezik az a programsorozat, melyet a Bajza bűnmegelőzési tanácsadója, Csernyánszki Csaba címzetes rendőrfőhadnagy tart évek óta, osztályfőnöki órák keretében a diákoknak a következő témákban: kábítószer, internet veszélyei, erőszak az iskolában, jogos védelmi helyzet és öngyilkosság.

Emellett nagyon népszerű volt az iskolában az egyik egészségnap alkalmával meghívott Kavicsok Társulat drogprevenciós előadása. A KAVICSOK egy serdülőkorú fiatalokból, főleg szerhasználó fiatalokból álló társulat, mely a playback színjátszás okán és ürügyén rendszeresen összegyűlik, hogy jól érezzék magukat, illetve némely tulajdonságaik terén bizonyítsák fejlődőképességüket. Ehhez szükségük van más közösségekre, illetve egyénekre, akik jelenlétükkel, figyelmükkel, esetlegesen történeteik megosztásával segítik a társaság tagjait azon a rögös úton, hogy gyakorolhassák a másik emberre figyelést, empátiát, illetve önmaguk megismeréséhez való közelebb kerülést. Cserében megpróbálnak szórakoztatva átadni valamit saját személyiségükből, látásukból, iróniájukból és öniróniájukból, a tőlük megszokott nyíltsággal és őszinteséggel.

Szintén drogprevenciós előadásokat tartott az iskolában a ROMEOK Alapítvány pályázat keretén belül Józsa Péter, aki a ráckeresztúri Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonának pedagógiai és családsegítő munkatársa, valamint terápiás segítője. – A ROMEOK Alapítvánnyal Fedor Janka segítségével kerültünk kapcsolatba, és hálásak vagyunk nekik a Szer-Telenül programsorozatért, melynek égisze alatt több osztályunk tanulói is olyan hiteles emberek beszámolóit hallgatták végig, akik még vissza tudtak jönni a drog poklából – mondta Veresné Kalcsó Krisztina.

A hatvani Albert Schweitzer Kórház Egészségfejlesztési Irodája szintén együttműködik a gimnáziummal prevenciós programjaikon Farkas Orsolya közreműködésével. 2019-ben, az Egészségnapon több előadással és interaktív programmal igyekezett az EFI néhány kollégája színesíteni a rendezvényt, ahol nemcsak a drogokon volt a hangsúly, hanem egyéb prevenciós területeket is érintettek: a kézmosást, a higiéniát, a dohányzást, a táplálkozási zavarokat és az energiaitalok káros hatásait. Az idei tanévben pedig az iroda mentális egészségfejlesztéssel bővítette tevékenységi körét, és elvitte a Bajzás diákoknak a gyáva című előadást, ami hátborzongatóan őszinte színpadi létezéssel kívánta egy kábítószer függőségtől megszabadult fiatal világát bemutatni.

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által megvalósított projekt keretén belül megrendeztek egy prevenciós drámafoglalkozást. – Friedrich Ágnes, szakmai vezető keresett fel bennünket ezzel a lehetőséggel és mi szívesen fogadtuk a megkeresést. A kilencedik évfolyamosoknak szóló drámafoglalkozásokat Jakó Beáta drámapedagógus vezette. A drámapedagógiai foglalkozások a személyiség formálásának és a közösség erősítésének különösen hatékony eszközei. A drámapedagógiai módszerek alkalmazása segít a gyerekeknek figyelmük tudatos összpontosításában, a fegyelmezett feladatvégzésben, erősítik az érzelmi emlékezetet, fejlesztik az egymás iránti érdeklődést és empátiát, az együttműködési készséget, a felelősségtudatot. A dráma és színház közös élmény volt azoknak, akik résztvevőként átélték. Itt azt képzelhették a diákok és úgy viselkedhettek, mintha valaki mások lettek volna, egy másik térben és más időben.  A tanítási dráma érzelmeket váltott ki, méghozzá a drámai szituáció által keltett valós érzelmeket. Végcélja pedig: változás előidézése volt – mondta Veresné Kalcsó Krisztina. Hozzátette: mivel a prevenció ilyen kiemelt feladat a gimnáziumban, a következő években is törekedni fognak arra, hogy a fentiekhez hasonló programokat szervezzenek diákjaiknak, és felhívják figyelmüket a rájuk leselkedő veszélyekre és arra, hogy minden probléma megoldható, minden nehéz helyzetből van kiút.