Herman Lipót művészasztalai címmel kiállítás nyílt a Hatvany Lajos Múzeumban szerdán. A festőművész 135 éve született az akkor Torontál vármegyéhez tartozó Nagyszentmiklóson. Ő volt az a grafikus és karikaturista, aki közel hét évtizeden át a magyar művészeti élet egyik meghatározó szervezőjeként fejtett ki közösségépítő tevékenységet. A megnyitón Millisits Máté részletesen beszélt a festő munkásságáról. A művészettörténész elmondta: Herman Lipót életműve több mint négyezer festményt és húszezer grafikát ölel fel. Könyv- és újságillusztrációi számbavétele az elkövetkező évek művészettörténészi kutatásának a feladata.

Munkásságát 1952-ben Munkácsy Mihály-díjjal, 1964-ben a Magyar Népköztársaság érdemes művésze díjjal ismerték el. 1958-ban jelent meg a „Művészasztal” címen kiadott kis könyv, amelyben Herman egyéni hangú visszaemlékezést írt a XX. század hajnalának kávéházi világáról. – A „Művészasztal” nem csupán Herman Lipót személyes emlékei miatt fontos kordokumentum, hanem könyvét számos saját illusztráció teszi még értékesebbé. Herman Lipót munkássága rendkívül széles körű. A bibliai és mitológiai témák feldolgozása az életművében meghatározó, emellett több száz portrét is készített élete során. A művészbarátairól megfogalmazott képmások sorában az 1950-es évek végén Hatvany Lajos irodalomszervező portrésorozata kíván nagyobb figyelmet; ezek ma a hatvani Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény képzőművészeti anyagának féltett kincsei – részletezte Millisits Máté művészettörténész.

Szintén itt őrzik az 1959-es szigligeti nyaralása során készített vázlatrajzainak gyűjteményét, mely a most nyílt kiállításban ugyancsak megtekinthető.

Fotó: Albert Péter