A belvárosi temetőben tartottak megemlékezést ma délután. Az aradi vértanúk halálának évfordulóján Horváth Richárd polgármester arról beszélt: október hatodika gyásznap, emléknap, a halált megvető bátorság és az önfeláldozás emléknapja. A múlt sűrűre szőtt ködében előttünk áll tizenhárom férfi emléke. Ők a hősök, vértanúk, példák. –  A tizenhárom aradi vértanú közt éppúgy volt német és osztrák származású főrangú katona, szerb, horvát és örmény gyökerű tábornok, mint magyar nemes. Sorsuk azonban összeforrt abban a vágyban, hogy Magyarország szabad ország lehessen. Ennyi volt a „bűnük”, és a büntetés a szabadságharc bukása után nem is váratott magára. A tizenhármak halálos ítéletét október 6-án hajtották végre. Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost is Pesten  – emlékezett Horváth Richárd polgármester.

A vértanúk kultusza már a gyászos napon elkezdődött. Emlékükre köztéri szobor vagy emlékmű felállítására azonban csak a kiegyezés után lehetett gondolni. A vesztőhelyen máig látható obeliszket 1881-ben emelték.

Az aradi Szabadság-szobrot pedig 1890. október 6-án avatták fel mintegy huszonötezer ember jelenlétében. Az aradiak és a nemzet fiai még egy emberöltőn át nem vihették koszorúikat a szoborhoz. A Trianon után elcsatolt országrészben a románok nem nézték jó szemmel a mementót.

–  Sosem volt egyszerű a közép – kelet európai emberek sorsa, minthogy a közép – magyarországi sem volt az. Járások alakultak újra, új közösségi terek nyíltak és városrészek szépültek, lokálpatrióta polgári közösségek formálódtak, szobrok, új műemlékek emelkedtek ugyanakkor régi bálványok is dőltek le a politikai közélet süllyesztőjében – közölte Horváth Richárd.

A városvezető leszögezte: a valódi építkezéshez azonban igaz hitre és elszántságra, tenni akarásra és becsületes munkára van szükség. Ez a városfejlesztés igazi építőköve, és a helyi közösségformálás kovásza.

Hozzátette: túl a mindennapi politikai és közéleti csaták zaján egyvalami örök maradt végig, ez pedig 1848-49 szabadságvágya a magyarok lelkében, gondolataiban és értékrendjében, mely olyan erős alapra épült, hogy soha többé nem tudta lerombolni azt egyetlen korszak sem. Ennek tükrében bátran kijelenthetjük, hogy az aradi tábornokok halála nem volt hiába való áldozat, a szabadságvágy a magyar emberek lelkében máig él, és élni fog tovább is, míg csak él magyar ember e hazában.

Az aradi vértanúknak a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói állítottak emléket. Az ünnepség végén a pártok, állami intézmények és civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat a hős honvédek emlékművénél.

Fotó: Bajzáth Gergő