Már hagyomány, hogy a város együtt emlékezik meg január 20-án Szent Sebestyénről és a pestisjárványról, mely tíz hónap kemény pusztítás után ezen a napon ért véget. A pandémia során a város lakossága megtizedelődött, így ezen a napon minden évben egy szentmise keretein belül adnak hálát a város lakói a betegség elmúlásáért.

Koza József prépost atya a hálaadó szentmisén kiemelte: 281 évvel ezelőtt Palics János prépost atya és további 10 kapucinus szerzetes atya folyamatosan járták a várost a betegekért és a gyógyulásokért tevékenykedtek. – Ők a nehéz időkben sem féltek, hanem tanúbizonyságot tettek Istenről és a kereszténységről. Helyt álltak a betegség időszakában is, félelem helyett cselekedték a jót és követték Isten útját. Mindez nekünk, ma élő embereknek is példát mutathat: bíznunk kell Isten szeretetében és azokban a megoldásokban, melyet ő hoz el nekünk – mondta az atya. Hozzátette: a mostani COVID -19 világjárvány is hasonló nehézségek elé állítja az emberiséget, de hittel, szeretettel és összefogással most is győzedelmeskedhetünk a betegség fölött.

Hatvanban a pestisjárvány 1739 májusától 1740 januárjáig tombolt. Az áldozatok száma 568 fő volt, ez a lakosság csaknem 60 százalékát jelentette. A betegség 1740-ben Szent Sebestyén napján szűnt meg, akit kereszténysége miatt fához kötöttek és nyilakkal lövettek meg. A középkorban a pestist, Isten nyilakkal küldött büntetéseként fogták fel, s mivel Szent Sebestyén túlélte a nyilas kínzást, tőle várták a megmenekülést. Így lett ő a pestisszent. Éppen ezért a misén imákkal emlékeztek meg róla.

A szertartást követően a hívők a Szent Sebestyén szobornál elmondták az ősi fogadalmi imát, majd megkoszorúzták Boldog Meszlényi Zoltán emléktábláját.

Horváth Richárd polgármester a koszorúzást követően hangsúlyozta: a hatvaniak 281 évvel ezelőtt közös erővel és hittel lettek úrrá a járványon, s mindez a jelen korban is példaértékű lehet. – Mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy őseink legyőzték a betegséget, mert a bajban mind összetartottak és erős szívvel támogatták egymást. A manapság jelentkező nehézségek okán is érdemes visszatekintenünk a korabeli történetekre, mert erőt gyűjthetünk abból, hogy Hatvan minden megpróbáltatást legyőzött a történelem során, s ez így lesz a jövőben is – fogalmazott a városvezető.

Fotó: Albert Péter