A város képviselő-testülete csütörtökön zárt ülésen tárgyalta a bíróság elsőfokú ítéletét az ügyben. Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hosszan és részletesen tért ki azoknak a bizonyítékoknak az ismertetésére, melyek Tóth Csaba egykori kabinetfőnök elbocsátását eredményezték.

A független bírósági eljárásban bizonyítást nyert: Tóth Csaba rettegést keltett maga körül, rendszeresen megalázta és erőszakosan üvöltözött a polgármesteri hivatal munkatársaival. A bíróság ítéletében kitért arra, hogy Tóth viselkedése teljességgel nélkülözte Horváth Richárd polgármester által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettséget. Tóth Csaba a polgármester munkáját segítő és támogató Polgármesteri Kabinet vezetője volt, amely pozíciót pont azért hozták létre, hogy szakmai és bizalmi alapon nyugvó személyes tanácsadói segítséget nyújtson Horváth Richárd polgármesternek. Tóth Csaba viselkedése mindezekkel szembe ment, teljes egészében nélkülözte a vezetőkkel és munkatársakkal történő alkotó együttműködést. Tóth odáig is elment, hogy letiltatta Horváth Richárd sajtómegjelenéseit helyi szinten is.

Félelemkeltés a városházán

A bíróság bizonyítottnak tekinti, hogy Tóth félelmet keltett a munkatársak körében és úgy tett, mintha ő irányítaná a hatvani önkormányzatot. Olyan hangnemben beszélt, melyet nem idézhetünk e sorok között, mert azok egész egyszerűen annyira trágár megnyilvánulások. A bírósági ítélet kitért arra, hogy Tóth Csaba kijelentette: ő mondja meg, hogy ki lesz a polgármester!

Tárgyként kezelt hölgyek

A bíróság külön kiemelte, hogy Tóth a hölgyeket nem a megillető tisztelettel kezelte. A kolléganőket erősen megviselte a korábbi kabinetfőnök durva, lekicsinylő viselkedése, és volt, aki többször sírva is fakadt e minősíthetetlen bánásmód miatt.

Bosszú a pályázatokon keresztül?

A helyzetet tovább fűszerezi, hogy Tóth a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke. Ebbéli pozíciójában pedig jelentős befolyása lehetett arra, hogy Hatvan városa mennyi EU-s támogatást nyer el. Már több ízben megírtuk, hogy Hatvan 6 milliárd Ft-ot meghaladó értékben adott be pályázatokat és mindössze 22 millió Ft-ot nyert el, amiről hivatalos értesítés azonban még nem érkezett.

Mindezt úgy, hogy négy esetben a megye a hatvani pályázat beadását követően a város szempontjából hátrányosan módosította az értékelési szempontrendszert, ami még a hazai gyakorlatban is példanélküli.

Ráadásul, Tóth Csabát Szabó Róbert, a közgyűlés elnöke általános felhatalmazással látta el, amelynek értelmében önállóan képviselheti pályázati döntésekkel kapcsolatosan a megyét, amelynek egyébként vétójoga van minden Heves megyei pályázattal kapcsolatosan.

Önmagában felveti az összeférhetetlenség kérdését, hogy Tóth, aki perben áll Hatvannal, döntéshozóként lehet jelen a Hatvan jövőjét érintő pályázati döntéshozatal során.