Augusztus ötödike, Gáspár András halálának évfordulója. Ebből az alkalomból szerveztek megemlékezést Biharban, a tábornok sírjánál. A helyi önkormányzatot Nagy Gizella polgármester asszony és Nemes Ferenc alpolgármester képviselte, Hatvant, Horváth Richárd polgármester nevében Molnár József önkormányzati főtanácsadó képviselte, míg Gáspár András szülővárosának nevében Leviczky Cirill kecskeméti képviselő volt jelen.

Az eseményen ott volt még Lassú Gábor kecskeméti kollégiumigazgató, Szatmári Gergely Elemér református lelkész, valamint a helyi Gáspár András Általános Iskola igazgatónője, Popovici Magdolna és a Gáspár András Hagyományőrző Egyesület elnöke, Csernák Béla. Hatvanból pedig népes táborral érkezett a Gáspár András Bajtársi Egyesület küldöttsége Kőszegi Ferenc elnök vezetésével.

Nagy Gizella polgármester beszédében köszöntötte a megjelenteket és kiemelte a civil kezdeményezések fontosságát. Külön hangsúlyozta a hatvani egyesület vezetésének szerepét, és megköszönte az általuk végzett munkát. Megemlékező beszédében Csernák Béla a tábornok tisztességét, elveihez, esküjéhez ragaszkodását, emberi méltóságát emelte ki, amellyel méltán vívta ki mind kora, mind az utókor tiszteletét. A megjelentek elhelyezték a tisztelet és emlékezés koszorúit a síremléknél. A történelmi hátteret a Hatvani Zászlóőrség tagjai biztosították.

A megemlékezést követően a Hatvanból érkezett több mint 40 fős csoport tagjai Csorba Mihály történész-régész vezetésével megtekintették a bihari Ménmarót földvárat. Mindemellett a települések képviselői egy megbeszélést is tartottak, melyen lerakták egy további, hosszú távú együttműködés alapjait, és hitet tettek egy többoldalú együttműködési megállapodás megkötéséről.

A hivatalos programokat közös ebéd zárta, ahol a vendégek megismerhették a helyi gasztronómia finomságait és bőségességét. Az étkezés Csernák Béla nyugalmazott lelkész imájával kezdődött és fejeződött be. Molnár József önkormányzati főtanácsadó Hatvan város, Kőszegi Ferenc elnök a Gáspár András Bajtársi Egyesület, Leviczky Cirill főigazgató Kecskemét város nevében ajándékokkal köszönték meg a vendéglátók szívélyességét, és a meleg fogadtatást. Ezután a Magyarországról érkezett vendégek megtekintették a felújított nagyváradi várat, ahol Csernák Béla és Csorba Mihály kalauzolta őket.