Január elsejétől már elektronikus úton is lehetőség van hivatalos ügyeket intézni a rendőrség ügyfeleként. Az ilyen fajta ügykezelést a hivatalos szerv egy úgynevezett e-Papír szolgáltatás segítségével és az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás segítségével biztosítja. A megküldött űrlapokat a rendőrség kézbesítési szolgáltatás igénybevételével fogadja a hivatali kapuján, ami biztosítja az elektronikus űrlapok sértetlenségét és pontos beérkezését. Ezen felül az elektronikus űrlapok benyújtása során megcímzett rendőrségi szervhez a beadvány kézbesítését a rendőrség elektronikus ügyintézést támogató informatikai rendszere biztosítja. Az ORFK felhívja a figyelmet arra, hogy a rendőrség az elektronikus ügyintézést – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában  a Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott hivatali időben biztosítja. A címzett rendőri szervek az elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében megküldött beadványokat, kérelmeket, bejelentéseket hivatali munkaidőn kívül nem kísérik figyelemmel, ezért amennyiben azonnali rendőri intézkedést igénylő eseményről kívánunk bejelentést tenni vagy segélykéréssel fordulnánk a rendőrséghez, úgy azt a nap 24 órájában hívható egységes segélyhívó rendszeren (112) tehetjük meg.

Forrás: police.hu

Kezdőkép: google.com