Minden Magyarországon társasági adót fizető vállalkozás fizetendő társasági adójának egy részét akár közvetlenül, akár az adóhivatalon keresztül felajánlhatja az erre kijelölt előadóművészeti szervezetnek, filmalkotásnak, illetve látványcsapatsportban érdekelt sportszervezetnek. 2015-től az adóhivatalon keresztül zajló felajánláshoz kapcsolódóan maximum 7,5 százalékos adójóváírás vehető igénybe.

Az adójóváírás mértéke függ a felajánlás időzítésétől, ezért fontos, hogy az adózók időben gondoskodjanak erről. Amennyiben a társaságok a havonta vagy negyedévente fizetendő társasági adóelőlegükből, vagy – az adóelőleg kiegészítésre kötelezettek – a december 20-án esedékes feltöltési bevallásuk során teszik meg, az adójóváírás mértéke 7,5 százalék lesz. Ha a felajánlást csak az éves társasági adóbevallásban teszik meg, a jóváírás mértéke már csupán 2,5 százalék. Az adóhivatal a jóváírás megállapított összegét naptári éves adózók esetében július 1-jén vezeti át az adózó adó-folyószámlájára.

A felajánló szervezet rendelkezhet arról, hogy fizetendő társasági adójának maximum 80 százalékos hányadát milyen konkrét célra fordítsák. Látványcsapatsport-szervezetek támogatása esetén a rendelkezett összeg 12,5 százalékáig reklámszolgáltatást is kérhet a kedvezményezett sportszervezettől.

Forrás: adozona.hu