Az elesett magyar hősök emlékünnepét először 1917-ben iktatták törvénybe, a Hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette, mely kimondta: „ A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsőségére, minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot – mint a „Hősök emlékünnepét” – a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli.” Ennek ellenére az ünnepet 1945-től a kommunista időszakban nem tartották meg.

A rendszerváltás után ismét ünnepelték az elesett magyar katonákat, majd 2001-ben a korábbi ünnep körét kibővítették mindenkire, „akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.”

A hatvani megemlékezésen Horváth Richárd polgármester elmondta, hogy a törvény kihirdetése óta, a hatvaniak minden évben összegyűlnek az Őrszem szobornál, ahol a háborúba induló katonák is gyülekeztek, hogy csendes főhajtással adózzanak a harctereken elesett vagy háborús események következtében elhunytak emléke előtt.

– Az emlékezésre ennél méltóbb helyszínt keresve sem tudnánk találni, hiszen túl a történelmi aktualitáson, a háborúba induló katonák alakulótéri funkcióján, ha körbepillantunk itt, mindenhonnan a történelmi múlt köszön vissza ránk. És mi, hatvaniak büszkék vagyunk a történelmi múltunkra, gondosan óvjuk és vigyázzuk minden mementóját. Az előttünk álló Őrszem szobor is ilyen, amely 1917. november 25-e óta őrzi itt a hatvaniak biztonságát, teljes menetfelszerelésében, puskájára támaszkodva. Jelképévé vált városunknak e szobor, amely a hatvaniak tettrekészségét, és mindenkori elszántságát példázza. Nem hajol meg senki előtt, egyenes és nyílt tekintettel néz a jövőbe. Ahogyan mi is tesszük ezt – hangsúlyozta a polgármester.

– Ez a tér, ez a hely maga a hatvani történelmi múlt, jelen és jövő. „Itt küzdtenek a honért” nemcsak hős Árpádnak hadai, de tatár pusztított itt, török dúlt és osztrák vér is áztatta. Az épületek, a szobrok, régmúlt idők szellemét idézik, míg a korszerűen felújított környezet a mát dicséri, melyen keresztül a jövőbe kaphatunk bepillantást. Így fonódik össze a történelem távlatában a jelenkor képviselte tisztelet az emlékmű tábláján szereplő 213, illetve a 46 fel nem vésett hatvani hős nevével és alakjával – zárta gondolatait.

A hatvani megemlékezésen Podonyi Panni szavalatával pillanthattak be a múltba az emlékezők, Wass Albert Gyertyaláng című versét adta elő. Ezt követően Horváth Richárd polgármester, a Gáspár András Bajtársi Egyesület nevében Kőszegi Ferenc, valamint a Vitézi Rend képviselői megkoszorúzták az Őrszem szobrot.